Strona główna
Informacje
KomunikatyRzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Obywatelska karta antykorupcyjna


 

Informacje -> Obywatelska Karta Antykorupcyjna

 

 

OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA powstała na przełomie lipca i sierpnia 2004r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Została opracowana przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w  Szczecinie pod redakcją ówczesnego Prokuratora Okręgowego w Szczecinie dr Błażeja Kolasińskiego.

Jej zadaniem jest przedstawienie w dostępnej formie przepisów prawnych umożliwiających zwalczanie korupcji, a także wskazanie zainteresowanym, jak należy się zachować w przypadku spotkania się z propozycją korupcyjną bądź żądaniem łapówki.

„Obywatelska Karta Antykorupcyjna” opisuje także nowe instytucje wprowadzone przez ustawodawcę mające na celu sprawniejszą walkę ze zjawiskiem korupcji.

Ideą pomysłodawcy i autorów „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej” było przekazanie wiedzy o uregulowaniach prawnych zmierzających do zwalczania korupcji jak najszerszej grupie odbiorców, a przede wszystkim młodzieży – uczniom gimnazjów i szkół średnich oraz studentom.

W listopadzie 2005 roku dokonano w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie uzupełnienia tekstu "Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej".

Pełny tekst opracowania, wraz z tłumaczeniem na język angielski, umieszczono w załączniku.

W kolejnym załączniku znajduje się zbiorcza informacja o działaniach antykorupcyjnych podejmowanych przez prokuratury okręgowe podległe Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie w okresie od 1 września 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

Instytucje zainteresowane wykładami prokuratorów na temat zapisów „Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej" oraz środków prawnych pozwalających na zwalczanie korupcji mogą zgłaszać wnioski o przeprowadzenie spotkania z prokuratorem do właściwych miejscowo Prokuratur Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie.

 

Obywatelska Karta Antykorupcyjna.rtf
The Civic Anti-Corruption Charter.rtf

Podsumowanie 01.09.04 do 31.12.06.rtf

 


Data aktualizacji:
2007-02-08
Osoba aktualizująca:
Adam Ferenc
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie