Strona główna
Informacje
KomunikatyRzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Kompensata dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych


 

Informacje -> kompensata dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych
 

 

    W dniu 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1415).

 

Na mocy tej ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł.

 

Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476).

 

 

 

 

 

 


Data aktualizacji:
2006-12-27
Osoba aktualizująca:
Adam Ferenc
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie