Strona główna
Informacje
KomunikatyRzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie informacji publicznej


 

Informacje -> dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie informacji publicznej
 

                W okresie od 01.01.2009 r.  do 31.12.2009r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejstrowan 37 spraw.

Zostały one rozpoznane w następujący sposób:

 

 

  • w 29 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ),
  • w 1 sprawie wniosek przekazano zgodnie z właściwością,
  • w 5 sprawach wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego,
  • w 4 sprawach wydano decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej,
  • w 1 sprawie wydano postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji administracyjnej,
  • w 15 sprawach opracowano odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
  • 5 sprawach wydano decyzję o utrzymaniu  w mocy decyzji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o odmowie udzielenia informacji publicznej,
  • w 5 sprawach stwierdzono niedopuszczalność złożenia odwołania od decyzji organu I instancji,
  • w 1 sprawie wydano decyzje o uchyleniu decyzji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i odmówiono udzielenia informacji publicznej,
  • w 1 sprawie wydano decyzje o uchyleniu decyzji Prokuratora Okręgoweg w Szczecinie i umożono postępowanie administracyjne

 

 


 

                 W okresie od 1 stycznia 2008 r.  do 31 grudnia 2008 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 35 spraw dotyczących wniosków o udzielenie informacji publicznej, w tym:     

 

·         w 12 sprawach udzielono informacji zgodnie ze złożonymi wnioskami,

·        w 1 sprawie wydano decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz postanowienie o odmowie uzupełnienia wydanej decyzji administracyjnej,

·         14 spraw rozpoznano w inny sposób, w tym w 7 sprawach skierowano odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na skargi wnioskodawcy, a w 2 sprawach przesłano akta wraz z wnioskami do rozpoznania innym organom.

 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostało otwartych 9 spraw.

 

 


 

               W okresie od 1 stycznia 2007 r.  do 31 grudnia 2007 r.  do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie wpłynęły 22 wnioski o udzielenie informacji publicznej.

19 wniosków rozpoznano udzielając informacji zgodnie z żądaniami wnioskodawcy.

W 3 sprawach rozpoznanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1188) Prokurator Apelacyjny w Szczecinie wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

 


Data aktualizacji:
2010-01-22
Osoba aktualizująca:
Administrator systemu
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie