Strona głównaInformacjeKomunikatyRzecznik Prasowy
Zamówienia publiczne
Linki
Zamówienia publiczne -> Archiwum ogłoszonych przetargów


<- Powrót do spisu

 Ap. V G.27/3/07

Remont i przebudowa budynku policji na II Wydział Prokuratury Apelacyjnej
w Szczecinie

1.1.0. Ogłoszenie o zamówieniu w internecie i w siedzibie.doc

1.1.1. SIWZ.doc

1.1.2. Formularz ofertowy-cenowy - Zał. Nr 1 do SIWZ.doc

1.1.3. Oświadczenie z art. 22 - Zał. Nr 2 do SIWZ.doc

1.1.4. Wykaz prac podobnych - Zał. Nr 3 do SIWZ.doc

1.1.5. Wykaz osób uczestniczących - Zał. Nr 4 do SIWZ.doc

1.1.6. Wzór Umowy - Zał. Nr 5 do SIWZ.doc
1.1.6. Projekty, Przedmiary, Specyfikacje tech. - Zał. Nr 6 i 7 do SIWZ
  • Architektura i konstrukcja
  • Instalacja wod.-kan
  • Instalacja c.o.
  • Instalacja wentylacyjna
  • Instalacja elektryczna
  • Instalacja teletechniczna
  • Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania
  • Instalacja sygnalizacji napadu i włamania
(Aktualnie dokumentacja jest dostępna TYLKO  w siedzibie PA w Szczecinie)

Odpowiedź Nr 1 na zapytanie.doc

 

Odpowiedź Nr 2 na zapytanie.doc

 

Odpowiedź Nr 3 na zapytanie.doc

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

Zawiadomienie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy.docAdam Ferenc - 2009-06-04 12:44:21Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie