Strona główna
InformacjeKomunikatyRzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Kontakt


 

Strona główna -> kontakt  
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
ul. Stoisława 6; 70-952 Szczecin
   tel.: (0-91) 484 97 00
fax: (0-91) 484 97 04
 WWW: http://www.szczecin.pa.gov.pl

E-mail: pa.szczecin@ms.gov.pl
   
Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
ul. Mickiewicza 153; 70-260 Szczecin
   tel.: (0-91) 441 09 00
fax: (0-91) 311 51 44

 

Kierownictwo

Prokurator Apelacyjny

prok. Beata Nowakowska

tel. (091) 484-97-00

Z-ca Prokuratora Apelacyjnego

prok. Tadeusz Kulikowski

tel. (091) 484-97-02

Wydział I Organizacyjny

Naczelnik Wydziału

prok. Barbara Ociepa-Sumicz

tel. (091) 484-97-23

Prokurator na stanowisku pracy ds. skarg i wniosków
p.f. Kierownika Ośrodka Szkolenia

prok. Małgorzata

         Kosmalska-Rymer

tel. (091) 484-97-17

p.f. Wizytatora

prok. Wanda Lewandowska

tel. (091) 484-97-23

p.f. Wizytatora

prok. Wiesława Palejko

tel. (091) 484-97-06

p.f. Rzecznika Prasowego

prok. Anna

        Gawłowska-Rynkiewicz

tel. (091) 484-97-21

p.f. Rzecznika Dyscyplinarnego

prok. Andrzej Błaszczyk

tel. (091) 484-97-23

Wydział II Postępowania Sądowego

Naczelnik Wydziału

prok. Jerzy Masierowski

tel. (091) 484-97-10

Wydział III Budżetowo-Administracyjny

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Krzysztof Goralski

tel. (091) 441-66-01

Główny Księgowy

Krystyna Bilska

tel. (091) 441-66-02

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik

prok. Stanisław Felsztyński

tel. (091) 484-97-20

Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Naczelnik Wydziału

prok. Renata Pietrzak

tel. (091) 441-09-00

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds.
Ochrony Informacji Niejawnych

Ryszard Gunerka

tel. (091) 441-66-09

Kierownik Kancelarii Tajnej

Jadwiga Knap

tel. (091) 484-97-29

Kierownik oddziału Kancelarii Tajnej

Maria Szura

tel. (091) 441-09-30

Pozostałe Komórki Organizacyjne

Kierownik Sekretariatu

Małgorzata Walczak

tel. (091) 484-97-26

Z-ca Kierownika Sekretariatu

Walentyna Pyrzyńska

tel. (091) 441-09-00

St. inspektor ds. biurowości

Maria Pabisiak

tel. (091) 484-97-23

St. inspektor ds. obronnych

Jerzy Worach

tel. (091) 484-96-41

Audytor wewnętrzny

Agnieszka Brzoska

tel. (091) 484-96-57

 


Data aktualizacji:
2009-07-15
Osoba aktualizująca:
Adam Ferenc
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie